ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019-1-IT02-KA204-063302

Το Διανοητικό Αποτέλεσμα (Intellectual Output) 3 “Webdoc – Migrant Diaries” είναι ότι θα προσφέρει στους μετανάστες την ευκαιρία να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να μοιραστούν την ιστορία της ζωής τους, και να καταπολεμήσουν τα κοινότυπα στερεότυπα.
Σκοπός των Webdoc είναι η ενίσχυση της κατανόησης των τοπικών κοινοτήτων για τα ζητήματα του μεταναστευτικού και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της ενσωμάτωσης.

Η ανθολογία περιέχει βίντεο από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία με πραγματικές ιστορίες οι οποίες αγγίζουν θέματα όπως: η επιχειρηματικότητα, η ταυτότητα, η προκατάληψη, η κοινωνική συμπερίληψη, η ενσωμάτωση, το ταξίδι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ρατσισμός, κτλ.

ΑΥΤΗ Η ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ:

– Στην ευαισθητοποίηση του κοινού στα δικαιώματα των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών ώστε να ενδυναμωθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσής τους.
– Στη στήριξη της θετικής συμπεριφοράς απέναντι στους πρόσφυγες.
– Στην ενίσχυση γνώσεων διαφορετικών κουλτουρών.
– Στην προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνεκτικότητας, και της δράσης κάποιου ως ενεργός πολίτης στην τοπική κοινότητα.