KOULUTUSTYÖPAJAT ANCONASSA ASUVIEN PAKOLAISTEN, TURVAPAIKANHAKIJOIDEN JA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA

Anolf Marche, IntegrAction-projektin (Erasmus+) konsortion johtaja, on käynnistänyt koulutustyöpajoja Anconan kaupungissa asuville pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille, jotka koskevat digitaalisen Tools4all-työkalupaketin käyttöä italian ja eurooppalaisten kielten oppimiseen ja vahvistamiseen.

Ensimmäiset koulutustilaisuudet pidettiin 11., 12., 13. ja 17. elokuuta 2021 ja ne on suunnattu Anconan kaupungissa asuville ensimmäisen ja toisen vastaanotto-ohjelman edunsaajille. Osallistujina on ollut eri ikäisiä miehiä ja naisia eri taustoista, mukaan lukien maahanmuuttajia seuraavista kansallisuuksista: nigerialaiset, malilaiset, pakistanilaiset, somalit ja Norsunluurannikon alueelta tulevat.

COVID19-rajoitusten vuoksi yhden koulutuksen järjestäminen ei ollut mahdollista, joten osallistujat jaettiin eri ryhmiin. Ensimmäinen koulutuskierros oli suunnattu noin 30 osallistujalle. Huomio ja kiinnostus koulutusta kohtaan on ollut erittäin suurta ja saatu palaute vahvistaa työkalun ainutlaatuisuutta ja käyttökelpoisuutta. Digitaalisen käsikirjan käytön oppiminen auttaa heitä itsenäisesti parantamaan paikallisen kielen taitoa, jota tarvitaan sosiaaliseen ja taloudelliseen integraatioon.