TOOL4ALLS: KOULUTUKSIA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE AMMATTILAISILLE

  1. huhtikuuta ja 11. toukokuuta 2021 KMOP – Social Action and Innovation Center ja ANOLF Marche pitivät operaattoreille ensimmäiset koulutustilaisuudet Tool4aLLs-sovelluksen käytöstä, joka on ensimmäinen IntegrAction-projektin ensimmäinen tuotos (IO1). Koska sekä Italia että Kreikka olivat vielä pandemian kourissa, koulutukset pidettiin verkossa. Siksi tälle uudelle vuorovaikutustavalle laadittiin erityiset ohjeet.

Näihin kokouksiin osallistui yhteensä 29 sosiaalityöntekijää, kotouttamistoimijaa, kieltenopettajaa, kulttuurienvälistä välittäjää, psykologia ja kouluttajaa, jotka työssään avustavat ja tukevat maahanmuuttajia pääasiassa kieltenoppimiseen, ammatilliseen koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä toimissa. Osa koulutettavista työskentelee jo hankkeen kumppaniorganisaatioissa ja/tai muiden organisaatioiden/toimistojen palveluksessa samassa paikallisessa/valtakunnallisessa verkostossa.

Osana IO1-tuotoksen kehittämistä koulutustoiminta tarjosi koulutettaville tietoa Tools4All-sovelluksen käytöstä, joka nähdään ainutlaatuisena ja hyödyllisenä tapana oppia kansallista kieltä. Tällä toiminnalla pyritään vahvistamaan maahanmuuttajien kykyjä käyttää tätä työkalua myös kielitunnin ulkopuolella, jotta voidaan parantaa tehokkaan kotouttamisprosessin kannalta tarpeellisia taitoja.

Tätä toimintaa seuraavat muut koulutustilaisuudet, joissa koulutetut toimijat kertovat maahanmuuttajille Tools4alls-työkalun käytöstä.

Seuraa meitä!