Toimenpiteet pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosio-taloudellisen integraation edistämiseksi.

Mikä on IntegrAction?

”IntegrAction – Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosiaalis-taloudellisen integroitumisen toiminta” toteutetaan pääkoordinaattorin ANOLF Marchen (IT) ja KMOP:n ja IED:n (GR), Learnmeran (FI) ja Jobs4Refugeesin (DE) välisenä kumppanuutena.

IntegrAction-hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosiaalista ja taloudellista osallisuutta paikallisessa vastaanoton yhteydessä, tarjoamalla innovatiivisia työvälineitä, jotka parantavat heidän kielellisiä, sosio-ammatillisia ja yrittäjyyttä koskevia kykyjä, ja edistämällä heidän aktiivista osallistumistaan paikallisiin yhteisöihin.

Partnerit:

Kuka hyötyy tästä?