PROJEKTI

IntegrAction

Maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisprosessi ja sosiaalinen osallisuus isäntämaissa kaikkialla EU:ssa on saanut lisää huomiota äskettäisen humanitaarisen pakolaiskriisin jälkeen, mutta prosessi on edelleen melko hidas.

Maahanmuuttajat kärsivät syrjinnästä ja he kohtaavat huomattavasti esteitä, kuten isäntämaan kieli ja lukutaito, vaikeuksia pätevyytensä ja taitojensa tunnustamisessa, sekä rajoitetut mahdollisuudet päästä hyvälaatuiseen koulutusjärjestelmään tai työmarkkinoille.

IntegrAction-hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosiaalista ja taloudellista mukaan ottamista paikallisessa vastaanoton yhteydessä, tarjoamalla innovatiivisia työkaluja, jotka parantaisivat heidän kielitaitoaan, sosiaalista ja ammatillista osaamistaan ja yrittäjyyttä sekä edistäisivät heidän aktiivista osallistumistaan paikallisiin yhteisöihin.

Kuka hyötyy tästä?

01
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kielitaidon

parantaminen heidän sosioekonomisen integraationsa edistämiseksi.

02
Maahanmuuttajien työllistyvyyden lisääminen

sosiaalisammatillista ja yrittäjyystaitoja, jotka on suunnattu työnvälitykseen, aktiiviseen työnhakuun ja yksityis- yrittäjyyteen.

03
Maahanmuuttajien sosiaalinen ja kulttuurienvälisten taitojen kehitys

kannustamalla heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan.

04
Kansalaisten tiedon lisääminen koskien pakolaisia ja pakolaisten ongelmia

ja minimointi rasismin, muukalaisvihamielisyyden ja syrjinnän torjumiseksi.

05
Kehittämällä toivimampaa ja tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten välillä

organisaatiot ja laitokset, jotka toimivat maahanmuuton alalla ja integrointiprosessissa.

Mitkä työkalut ja menettelytavat tekevät
IntegrActionista onnistuneen aloitteen?

Työkalupakin kehittäminen maahanmuuttajien kanssa työskenteleville operaattoreille/
kouluttajille,

jolloin pakolaiset ja turvapaikanhakijat käyttävät digitaalisia työkaluja lukutaitoon ja kielitaitoon.

Kehittämällä käsikirja maahanmuuttajille

pakolaisille ja turvapaikanhakijoille yrittäjyyden ja yritysten perustamisen helpottamiseksi.

Järjestämällä digitaalisia tarinankerrontaa koskevia työpajoja maahanmuuttajataustaisille

ja paikallisille ihmisille, jotta voidaan lisää tietoisuutta maahanmuuttokysymyksistä.