Tuotokset & Tulokset

”Tool4aLLs” on digitaalinen työkalupakki lukutaitoa ja kielitaitoa varten

Työkalupakki antaa mahdollisuuden laajentaa maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien operaattoreiden ja kouluttajien tietämystä digitaalisista välineistä lukutaidon ja kielitaidon vahvistamista varten. Operaattorit tulevat antamaan pakolaisille ja turvapaikanhakijoille tarkoituksenmukaisia digitaalisia työkaluja elinikäisen oppimisen ja itseoppimisprosessin aktivoimiseksi isäntämaan kielen oppimiseksi.

Käsikirja yrittäjyyden ja yritystoiminnan helpottamiseksi

Käsikirja on suunniteltu oppaaksi maahanmuuttajille, pakolaisille ja turvapaikanhakijoille, jotta nämä ymmärtäisivät oman yrityksen perustamiseen tarvittavat toimenpiteet. Käsikirja mahdollistaa yrityksen perustamisen luomiseen tarvittavien liiketoimintaosaamisen ja tietojen itsearvioinnin. Lisäksi pakolaiset tulevat ymmärtämään, miten tärkeää on vahvistaa tietoaan käymällä koulutuskursseilla.

Webdoc – Maahanmuuttajapäiväkirjat

Tämä toiminta sisältää kulttuurienvälisten tapaamisten edistämisen maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten ihmisten välillä, lisää paikallisten tietoisuutta syistä ja motivaatioista, jotka ajavat pakolaisia ja turvapaikanhakijoita aloittamaan pitkän ja vaikean muuttoprosessin. Samalla pakolaiset ja turvapaikanhakijat tulevat ymmärtämään isäntämaan kulttuuria, ajattelutapoja sekä yhteisiä sääntöjä ja arvoja paremmin.